-

-

-

-

-  7

-

-

-

-  6

-

-

-

-  5

-

-

-

گرمایش جهانی

2020 -

 

 

2030 -

 

 

2050 -

 

 

2100 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Home          Interface          portfolio          blog          products

facebook          twitter          instagram

2

بیشتر

دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های ۴۰۰ سال اخیر

 برخی فرایندهایی نظیر فعّالیّت‌های آتشفشانی و زمین گرمایی و همچنین فعّالیّت‌های خورشیدی را دلیل این پدیده می‌دانند. استناد این دانشمندان برای گفته‌های خویش، وقوع دوره‌های سرد و گرم در طول مدت زمانی است که از عمر زمین می‌گذرد. (ویکی)

سهم خود را در توقف گرمایش جهانی جدی بگیریم

جنگل‌زدایی دومین عامل مهم گرمایش جهانی

برخی از دانشمندان، افزایش توفان‌ها و گردبادهای سهمگین را یکی از نتایج گرم شدن کره زمین قلمداد می‌کنند. این روند می‌تواند به وقوع خشکسالی‌ها، سیل‌ها، بادهای گرم و توفان‌های مهیب‌تر منجر شود.

3

تغییر اقلیم سریع تر از تصور ما در حال وقوع است.