مقایسه شرکت های عرضه هاست در ایران 1401

بهترین شرکت هاستینگ در ایران در 1401؛ مقایسه ارزان ترین پلن هاستینگ شرکت های برتر بر اساس قیمت، حجم، پهنای باند و کیفیت پشتیبانی و ارائه خدمات. امتیاز شرکت ها بر اساس رتبه الکسا محاسبه شده است.
هزار تومان سالانه

550

حجم: 5 گیگابایت
 لینوکس اشتراکی :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
DirectAdmin  :کنترل پنل 
80 گیگابایت  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

700

حجم: 10 گیگابایت
 لینوکس اشتراکی :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
cPanel  :کنترل پنل 
200 گیگابایت  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز