خانه            آثار             زندگی             خرید

محمدعلی حقیقت سمنانی

نویسنده و پژوهشگر ادبی معاصر

1308-1397

زندگی شخصی- بیوگرافی

محمدعلی حقیقت سمنانی نویسنده و محقق معاصر پس از ۲۲ سال تحقیق و تتبع در زمینه مصرع‌های گمشده یا از یاد رفته، آنها را در کتابی با جلدطلاکوب گرد آورده و استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن نیز مقدمه‌ای بر آن نگاشته است.

شاه نامه

محمدعلی حقیقت سمنانی نویسنده و محقق معاصر پس از ۲۲ سال تحقیق و تتبع در زمینه مصرع‌های گمشده یا از یاد رفته، آنها را در کتابی با جلدطلاکوب گرد آورده و استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن نیز مقدمه‌ای بر آن نگاشته است.

اثری ماندگار با مقدمه میرجلال الدین کزازی

بیشتر

ضرب المثل های منظوم فارسی

اثری ماندگار با مقدمه محمدعلی اسلامی ندوشن

محمدعلی حقیقت سمنانی نویسنده و محقق معاصر پس از ۲۲ سال تحقیق و تتبع در زمینه مصرع‌های گمشده یا از یاد رفته، آنها را در کتابی با جلدطلاکوب گرد آورده و استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن نیز مقدمه‌ای بر آن نگاشته است.

بیشتر

درآمدی بر داستان ضحاک و فریدون، نخستین داستان شاهنامه

محمدعلی حقیقت سمنانی نویسنده و محقق معاصر پس از ۲۲ سال تحقیق و تتبع در

بیشتر

لینک های مفید

خانه

آثار

زندگی

خرید

محمدعلی حقیقت سمنانی نویسنده و محقق معاصر پس از ۲۲ سال تحقیق و تتبع در زمینه مصرع‌های گمشده یا از یاد رفته، آنها را در کتابی با جلدطلاکوب گرد آورده و استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن نیز مقدمه‌ای بر آن نگاشته است.

تمامی حقوق محفوظ می باشد.